Category Archives: Bài viết về Luyện thi MOS

Nội dung khóa M02: Thực hành + Luyện thi MOS cho 01 môn Word, Excel, Powerpoint

Trung tâm tin học VT đào tạo theo phương pháp hướng dẫn thực hành trực tiếp theo khả năng của từng học viên, giúp học viên học được thoải mái và hiệu quả. Nội dung học sẽ nặng về thực hành thực tế đảm bảo học viên học xong có thể làm thực tế được.
Ngoài ra Trung tâm Tin học VT còn là đối tác Luyện Thi Chứng Chỉ Quốc Tế MOS & IC3 với IIG từ năm 2014 đến nay. Trung tâm đã giúp cho hàng nghìn học viên thi đỗ được chứng chỉ MOS cho các môn Word, Excel và Powerpoint trên phiên bản 2019/2016/2013.

Chứng chỉ MOS Excel 2019

Chú ý: M02 là khóa học ghép một khóa Thực hành với một khóa luyện thi MOS M01, coi như học từ đầu nên không yêu cầu Test đầu vào. 
M02
= Học lại Thực tế cho 01 Môn  (K11, K12, Hoặc K13)  + M01 

Nên sau khóa học Luyện thi MOS M02 thì học viên có thể:

 • Làm hết tập thực hành & áp dụng thực tế được các kỹ năng liên quan quan đến môn học chọn thi.
 • Nắm được được cách thức ra đề thi MOS và nội dung yêu cầu bài thi MOS.
  Chú ý: nên hiểu bài thi MOS là bài thi áp dụng chỉ cho 01 môn cụ thể Word, Excel hoặc Powerpoint; và chỉ cho 01 phiên bản 2019 hoặc 2016.
 • Luyện thành thạo tất cả kỹ năng (Skill) yêu cầu của bài thi MOS theo chuẩn của Microsoft công bố.
 • Thành thạo hệ thống Menu (Tab), từng nhóm chức năng (Group) và từng chức năng cụ thể trên giao diện của phần mềm tương ứng với bài thi.
 • Thành thạo tất cả các mục tiêu (Objectives) yêu cầu và làm đầy đủ các bài tập cho từng mục tiêu.
 • Thi thử trên phần mềm Gmetrix cả 02 chế độ Tranning và Testing để có kỹ năng làm bài nhanh và đúng cách.
 • Nắm được các hệ thống phím tắt để làm được nhanh và chính xác.
 • Nắm được các chú ý và mẹo khi đi thi MOS.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng tương ứng với môn thi để áp dụng vào thực tế được.

Nội dung đào tạo MOS (2019 / 2016 / 2013) cho từng môn như sau:

1. MOS 2019

MOS WORD 2019

– Manage documents (20-25%)
– Insert and format text, paragraphs, and sections (20-25%)
– Manage tables and lists (15-20%)
– Create and manage references (5-10%)
– Insert and format graphic elements (15-20%)
– Manage document collaboration (5-10%)

Chi tiết MOS Word 2019 trên Website Microsoft…

MOS EXCEL 2019

– Manage worksheets and workbooks (10-15%)
– Manage data cells and ranges (20-25%)
– Manage tables and table data (15-20%)
– Perform operations by using formulas and functions (20-25%)
– Manage charts (20-25%)

Chi tiết MOS Excel 2019 trên Website Microsoft…

MOS POWERPOINT 2019

– Manage presentations
– Manage slides
– Insert and format text, shapes, and images
– Insert tables, charts, smartArt, 3D models, and media
– Apply transitions and animations

Chi tiết MOS PowerPoint 2019 trên Website Microsoft…

Chứng chỉ MOS Word 2019

2. MOS 2016

MOS WORD 2016

– Create and manage documents (25-30%)
– Format text, paragraphs, and sections (25-30%)
– Create tables and lists (20-25%)
– Create and manage references (5-10%)
– Insert and format graphic elements (20-25%)

Chi tiết MOS Word 2016 trên Website Microsoft…

MOS EXCEL 2016

– Create and manage worksheets and workbooks (30-35%)
– Manage data cells and ranges (15-20%)
– Create tables (15-20%)
– Perform operations with formulas and functions (10-15%)
– Create charts and objects (15-20%)

Chi tiết MOS Excel 2016 trên Website Microsoft…

MOS POWERPOINT 2016

– Create and manage presentations (30-35%)
– Insert and format text, shapes, and images (20-25%)
– Insert tables, charts, SmartArt, and media (20-25%)
– Apply transitions and animations (10-15%)
– Manage multiple presentations (5-10%)

Chi tiết MOS PowerPoint 2016 trên Website Microsoft…

Chứng chỉ MOS Excel Expert 2016

3. MOS 2013

MOS WORD 2013

– Create and manage documents
– Format text, paragraphs, and sections
– Create tables and lists
– Apply references
– Insert and format objects

Chi tiết MOS Word 2013 trên Website Microsoft…

MOS EXCEL 2013

– Create and manage worksheets and workbooks
– Create cells and ranges
– Create tables
– Apply formulas and functions
– Create charts and objects

Chi tiết MOS Excel 2013 trên Website Microsoft…

MOS POWERPOINT 2013

– Create and manage presentations
– Insert and format shapes and slides
– Create slide content
– Apply transitions and animations
– Manage multiple presentations

Chi tiết MOS PowerPoint 2013 trên Website Microsoft…

Chứng chỉ MOS Excel 2013

Để xem thêm thông tin các khóa học khác Bạn có thể kích vào đây…

Nội dung khóa Luyện thi MOS M01 cho 01 môn Word, Excel, Powerpoint

Trung tâm tin học VT đào tạo theo phương pháp hướng dẫn thực hành trực tiếp theo khả năng của từng học viên, giúp học viên học được thoải mái và hiệu quả. Nội dung học sẽ nặng về thực hành thực tế đảm bảo học viên học xong có thể làm thực tế được.
Ngoài ra Trung tâm Tin học VT còn là đối tác Luyện Thi Chứng Chỉ Quốc Tế MOS & IC3 với IIG từ năm 2014 đến nay. Trung tâm đã giúp cho hàng nghìn học viên thi đỗ được chứng chỉ MOS cho các môn Word, Excel và Powerpoint trên phiên bản 2019 / 2016 / 2013.Chứng chỉ MOS Excel 2019

Sau khóa học Luyện thi MOS M01 thì học viên có thể:

 • Nắm được được cách thức ra đề thi MOS và nội dung yêu cầu bài thi MOS.
  Chú ý: nên hiểu bài thi MOS là bài thi áp dụng chỉ cho 01 môn cụ thể Word, Excel hoặc Powerpoint; và chỉ cho 01 phiên bản 2013 hoặc 2016.
 • Luyện thành thạo tất cả kỹ năng (Skill) yêu cầu của bài thi MOS theo chuẩn của Microsoft công bố.
 • Thành thạo hệ thống Menu (Tab), từng nhóm chức năng (Group) và từng chức năng cụ thể trên giao diện của phần mềm tương ứng với bài thi.
 • Thành thạo tất cả các mục tiêu (Objectives) yêu cầu và làm đầy đủ các bài tập cho từng mục tiêu.
 • Thi thử trên phần mềm Gmetrix cả 02 chế độ Tranning và Testing để có kỹ năng làm bài nhanh và đúng cách.
 • Nắm được các hệ thống phím tắt để làm được nhanh và chính xác.
 • Nắm được các chú ý và mẹo khi đi thi MOS.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng tương ứng với môn thi để áp dụng vào thực tế được.

Nội dung đào tạo MOS (2019 / 2016 / 2013) cho từng môn như sau:

1. MOS 2019

MOS WORD 2019

– Manage documents (20-25%)
– Insert and format text, paragraphs, and sections (20-25%)
– Manage tables and lists (15-20%)
– Create and manage references (5-10%)
– Insert and format graphic elements (15-20%)
– Manage document collaboration (5-10%)

Chi tiết MOS Word 2019 trên Website Microsoft…

MOS EXCEL 2019

– Manage worksheets and workbooks (10-15%)
– Manage data cells and ranges (20-25%)
– Manage tables and table data (15-20%)
– Perform operations by using formulas and functions (20-25%)
– Manage charts (20-25%)

Chi tiết MOS Excel 2019 trên Website Microsoft…

MOS POWERPOINT 2019

– Manage presentations
– Manage slides
– Insert and format text, shapes, and images
– Insert tables, charts, smartArt, 3D models, and media
– Apply transitions and animations

Chi tiết MOS PowerPoint 2019 trên Website Microsoft…

Chứng chỉ MOS Word 2019

2. MOS 2016

MOS WORD 2016

– Create and manage documents (25-30%)
– Format text, paragraphs, and sections (25-30%)
– Create tables and lists (20-25%)
– Create and manage references (5-10%)
– Insert and format graphic elements (20-25%)

Chi tiết MOS Word 2016 trên Website Microsoft…

MOS EXCEL 2016

– Create and manage worksheets and workbooks (30-35%)
– Manage data cells and ranges (15-20%)
– Create tables (15-20%)
– Perform operations with formulas and functions (10-15%)
– Create charts and objects (15-20%)

Chi tiết MOS Excel 2016 trên Website Microsoft…

MOS POWERPOINT 2016

– Create and manage presentations (30-35%)
– Insert and format text, shapes, and images (20-25%)
– Insert tables, charts, SmartArt, and media (20-25%)
– Apply transitions and animations (10-15%)
– Manage multiple presentations (5-10%)

Chi tiết MOS PowerPoint 2016 trên Website Microsoft…

Chứng chỉ MOS Excel Expert 2016

3. MOS 2013

MOS WORD 2013

– Create and manage documents
– Format text, paragraphs, and sections
– Create tables and lists
– Apply references
– Insert and format objects

Chi tiết MOS Word 2013 trên Website Microsoft…

MOS EXCEL 2013

– Create and manage worksheets and workbooks
– Create cells and ranges
– Create tables
– Apply formulas and functions
– Create charts and objects

Chi tiết MOS Excel 2013 trên Website Microsoft…

MOS POWERPOINT 2013

– Create and manage presentations
– Insert and format shapes and slides
– Create slide content
– Apply transitions and animations
– Manage multiple presentations

Chi tiết MOS PowerPoint 2013 trên Website Microsoft…

Chứng chỉ MOS Excel 2013

Để xem thêm thông tin các khóa học khác, Bạn có thể kích vào đây…

Tổ chức thi VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG cho Học Sinh tại Thành phố Hà Nội – năm 2016

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục; đồng thời khuyến khích, bồi dưỡng những học sinh giỏi Tin học bậc phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội – Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường phổ thông và phát triển phong trào học tập và nâng cao trình độ Tin học học sinh bậc phổ thông của Thành phố Hà Nội. – Tạo sân chơi bổ ích giúp học sinh được luyện tập, kiểm tra và đánh giá trình độ tin học của bản thân.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Học sinh trung học từ 13 đến 22 tuổi, hiện đang học tại các trường THCS, THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội. – Học sinh đăng ký dự thi trên tinh thần tự nguyện.

III. NỘI DUNG THI

Các thí sinh sẽ tham gia thi đấu ở một trong sáu (06) nội dung thi:

 • Microsoft Word 2010.
 • Microsoft Excel 2010.
 • Microsoft PowerPoint 2010.
 • Microsoft Word 2013.
 • Microsoft Excel 2013.
 • Microsoft PowerPoint 2013.

Bài thi được thực hiện trong thời gian 50 phút với thang điểm tối đa là 1000.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Ban tổ chức thi cấp thành phố:

– Sở GD&ĐT Hà Nội và IIG Việt Nam đồng tổ chức cuộc thi Vô địch  MOS cấp Thành phố  Hà Nội năm 2016.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện cuộc thi đến các trường THPT và các Phòng GD&ĐT Q/H/TX.

+ Công ty IIG Việt Nam cử người phối hợp tham gia và tuyên truyền cho cuộc thi.

2. Các Phòng GD&ĐT Q/H/TX, các trường THPT:

Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo Q/H/TX và mỗi trường THPT lập 01 đội tuyển theo số lượng cụ thể như sau:

TT Nội dung Số lượng mỗi đội tuyển Ghi chú
Phòng GD&ĐT Trường THPT
1 Word 2010 5 3
2 Excel 2010 5 3
3 PowerPoint 2010 5 3
4 Word 2013 5 3
5 Excel 2013 5 3
6 PowerPoint 2013 5 3
30 18

3. Các mốc thời gian thực hiện:

 • Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ phát động cuộc thi: Dự kiến ngày 15/01/2015, tại trường Phổ thông liên cấp Vinschool – Time city (phố Minh Khai – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội). Giấy mời chi tiết sẽ đăng trên website http://hanoi.edu.vn
 • Công ty IIG Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Phương pháp giảng dạy Tin học Văn phòng định hướng Microsoft Office Specialist (MOS 2010, 2013)”. Lịch tập huấn thực hiện trong tháng 01/2016
 • Các trường THPT và các Phòng GD&ĐT Q/H/TX tiến hành chọn lựa và lập danh sách học sinh tham dự cuộc thi gửi về Ban Tổ chức trước ngày 19/02/2016 qua địa chỉ email: khcntt@hanoiedu.vn.
 • Tổ chức ba vòng:
  • Vòng 1: ngày 28/02/2015
  • Vòng 2: ngày 13/3/2015
  • Vòng 3: ngày 20/3/2015

(Lịch thi chi tiết, địa điểm thi từng vòng thi cụ thể, BTC sẽ thông báo sau)

V. QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC THI CẤP THÀNH PHỐ

Cuộc thi được tổ chức thành 3 vòng:

a) Vòng 1 ( 28/02/2016): Vòng sơ loại cấp thành phố

– Mục tiêu: Chọn các thí sinh theo từng nội dung vào vòng 2

+ MOS 2010: 150 thí sinh điểm cao nhất (chia đều cho 03 nội dung thi Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Powerpoint 2010).

+ MOS 2013: 60 thí sinh điểm cao nhất (chia đều cho 03 nội dung thi Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Powerpoint 2013).

–  Hình thức dự thi: Ban tổ chức chia ca thi thực hành, mỗi học sinh thi trên một máy tính nối mạng Internet

b) Vòng 2 (13/3/2016): Vòng loại cấp thành phố

–  Mục tiêu: Chọn các thí sinh theo từng nội dung vào vòng 3

+ MOS 2010: 45 thí sinh xuất sắc nhất (chia đều cho 03 nội dung thi Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Powerpoint 2010).

+ MOS 2013: 30 thí sinh xuất sắc nhất (chia đều cho 03 nội dung thi Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Powerpoint 2013).

– Hình thức thi: thi bằng bài thi quốc tế MOS Specialist trong thời gian 50 phút. Nếu thí sinh có cùng kết quả điểm thi, ban tổ chức ưu tiên chọn thí sinh có thời gian hoàn thành bài thi ít hơn để chọn vào vòng thi tiếp theo.

c) Vòng 3 (20/3/2016): Vòng Chung kết cấp thành phố

–  Mục tiêu: Chọn ra các thí sinh theo từng nội dung để trao giải, cử đội tuyển Hà Nội tham dự Vòng thi Quốc Gia

+ MOS 2010: 15 thí sinh xuất sắc nhất (chia đều cho 03 nội dung thi Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Powerpoint 2010).

+ MOS 2013: 09 thí sinh xuất sắc nhất (chia đều cho 03 nội dung thi Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Powerpoint 2013).

– Hình thức thi: Giống cách thi của vòng 2 và thi bằng bài thi MOS Expert (nội dung Word 2010, Word 2013 và Excel 2010, Excel 2013) hoặc thi bằng bài thi MOS Specialist (nội dung Powerpoint 2010, Powerpoint 2013);

VI. KINH PHÍ

– Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chi toàn bộ kinh phí tổ chức 03 vòng thi cấp thành phố

– Công ty IIG Việt Nam hỗ trợ kinh phí tổ chức phát động cuộc thi và tuyên truyền về cuộc thi, tài trợ 50% kinh phí tổ chức lớp tập huấn cho giáo viên tin học theo định hướng Microsoft Office Specialist (MOS 2010, 2013)

–  Khuyến khích các trường sử dụng phần mềm ôn luyện Gmetrix MOS để sơ tuyển tại trường và lựa chọn thí sinh xuất sắc nhất của trường tham dự đội tuyển thi cấp cao hơn (theo số lượng quy định được đăng ký ở trên). Ban tổ chức cuộc thi MOSWC Quốc gia hỗ trợ các trường với mức giá giảm 50% cho bộ phần mềm Gmetrix MOS

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

– Giải cá nhân cho 6 nội dung (Word 2010, Excel 2010 và Powerpoint 2010, Word 2013, Excel 2013 và Powerpoint 2013)

 • 6 Giải nhất;
 • 6 Giải nhì;
 • 12 Giải ba;
 • 12 Giải khuyến khích;

– Giải Tập thể: 5 trường tại Hà Nội đạt thành tích tốt nhất trong cuộc thi.

– Tất cả các thí sinh đạt điểm yêu cầu tại Vòng 2 (đạt trên 700/1000 điểm) đều được nhận chứng chỉ Tin học quốc tế MOS do Microsoft cấp và được quyền đăng ký xét chọn thí sinh tự do dự thi Vòng loại quốc gia.

Hai mươi tư (24) thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba ở các nội dung của cuộc thi Vô địch tin học văn phòng MOS cấp Thành phố Hà Nội năm 2016 sẽ được cử vào đội tuyển của thành phố Hà Nội tham dự vòng loại quốc gia “cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2016”

Thông tin liên hệ (nếu cần): Phòng Khoa học CNTT Sở SGD&ĐT Hà Nội, chuyên viên Bùi Đắc Tú, ĐT 043.934.7489- 0988.287.865

Nguồn trích: http://www.hanoi.edu.vn/ban-co-biet-can-biet/to-chuc-cuoc-thi-vo-dich-tin-hoc-van-phong-danh-cho-hoc-sinh-trung-hoc-thanh-ph-c532-2999.aspx

👉 Nếu bạn muốn học MOS nên tham khảo Luyện Thi MOS